The Career Analytics Company

Hoe verhoog je de toegevoegde waarde van je assessment rapport?

Bedrijven schakelen jouw expertise in binnen selectie en doorstroom. Ze verwachten een analyse van de technische know-how, de persoonlijkheid en competenties van kandidaten of medewerkers op een welbepaald moment in hun loopbaan. Je levert je rapport af en geeft daarbij aan dat de geldigheidsduur van dit rapport beperkt is in de tijd.

 

Wat als je adviezen niet enkel gebaseerd waren op de sterktes en ontwikkelpunten op één moment, maar ook iets vertellen over hoe de persoon zich verder zal ontwikkelen binnen de organisatie?

 

 • Wat als je een inschatting kon maken van de mogelijkheden die deze persoon op lange termijn heeft en waar zijn of haar valkuilen zitten?

​​

 • Wat als je op een evidence-based manier een uitspraak kon doen over in welke mate deze persoon op vlak van zijn of haar waarden ook echt bij de organisatie van je opdrachtgever past?

​​

 • Wat als je kon inschatten hoe deze persoon de interactie over zijn of haar loopbaan zal aangaan met de nieuwe werkgever?

​​

 • Wat als je leidinggevenden kon adviseren over de beste manier van aansturen, omkaderen en motiveren van deze medewerker?

Misschien herken je deze situaties:

 

 • In de aanwerving van een knelpunt profiel zijn jullie overtuigd van een bepaalde kandidaat. Het betreft een technische vacature waarbij jullie een “high potential” ingenieursprofiel hebben aangetrokken. Standaard in het rekruteringsproces wordt in laatste fase een assessment voorzien. Hierin wordt gepeild naar enerzijds de persoonlijkheid van de kandidaat, anderzijds naar een aantal generieke competenties: samenwerken, communicatie, probleemanalyse, enz. Allemaal nuttige criteria, maar wat je klant nu écht wil weten is: wat drijft deze persoon? Waar wil hij met zijn loopbaan naartoe? En past dit op lange termijn bij wat wij hem kunnen bieden? Welke stappen moeten wij als organisatie nemen om hem hierbinnen te ondersteunen in het richting geven van zijn loopbaan?

​​

 • Binnen de  organisatie van je opdrachtgever is Sofie doorgegroeid naar een functie van leidinggevende. Hoewel ze haar taken goed uitvoert en het team ook in haar gelooft, heb je het gevoel dat zij zich niet 100% goed voelt in haar nieuwe rol. Je spreekt haar hier op aan, maar het is ook voor haar moeilijk om dit te (h)erkennen. Je plant dus een development center in voor Sofie.  Hieruit hoop je een duidelijk beeld te krijgen van haar talenten en haar ontwikkelpunten om haar zo goed te kunnen ondersteunen. Uit dit development center blijkt dat Sofie niet weet of een functie als leidinggevende de juiste stap is, want ze voelt zich hier effectief niet goed bij. Maar wat wil zij dan wel?

​​

 • Tom solliciteert op zijn droomjob: communication manager bij een bedrijf in de farmaceutische sector. Hij heeft ondertussen 3 interviewrondes doorstaan en mag nu naar de laatste fase van het rekruteringsproces: een assessment. Hij doorloopt de persoonlijkheidsvragenlijst, de online vaardigheidstesten, alsook de in basket oefening. Opgelucht neemt hij plaats voor het competentiegericht feedback gesprek. Ook dit verloopt goed, tot… de vraag : ‘Tom, wat motiveert jou?’ Tom weet dat hij een gemotiveerde kracht is, maar wat drijft hem nu? Hierop heeft hij geen pasklaar antwoord. Hij voélt het wel dat hij echt goesting heeft om voor deze organisatie te werken. Koud zweet, want hij krijgt niet onder woorden gebracht wat hem nu écht drijft. 

 

Jouw klanten worden geconfronteerd met de toenemende onvoorspelbaarheid van loopbanen, waardoor ze meer dan ooit genoodzaakt zijn om het individuele perspectief van kandidaten en medewerkers mee te nemen in al hun HR praktijken.

 

Jij kan het verschil maken door dit ook al in jouw manier van werken mee te nemen:

 

 • Door in je assessment en development centers aandacht te geven aan het individuele perspectief van de kandidaat, kan je objectiveerbare antwoorden geven op de vragen als: “Wat drijft deze persoon?”, “Wat maakt dat hij/zij niet alleen morgen, maar ook binnen 3 jaar nog met plezier voor de organisatie van mijn opdrachtgever zal werken?”

​​

 • Kandidaten wensen naast de traditionele feedback op competenties en persoonlijkheid ook een klankbord met betrekking tot goede loopbaankeuzes voor hen. Denk maar aan de loopbaancheques die hen vanuit de overheid aangeboden worden, waardoor mensen in het algemeen uitgedaagd worden om na te denken over fundamentele levensvragen:

  • Wie ben ik?

  • Wat is mijn droom? Wat zijn mijn doelen in het leven?

  • Wat betekent dit voor mijn carrière? Welke waarden wil ik hierbinnen handhaven?

  • Hoe zorg ik dat ik in het kluwen van de overvloed aan mogelijkheden in de arbeidsmarkt toch richting geef aan mijn loopbaan?

  • Hoe bepaal ik hierbinnen mijn ankerpunten?

 • Als tussenpersoon in de relatie werknemer werkgever kan je je toegevoegde waarde tonen door kandidaten attent te maken op topics die zij moeten aansnijden met hun werkgever als ze subjectief loopbaansucces willen ervaren. Daarnaast spreken sommige kandidaten onvoldoende de ‘loopbaan-taal’ om hun loopbaandromen onder woorden te brengen. Zij hebben nood aan kapstokken en een gemeenschappelijke taal met hun werkgever om hun loopbaantraject (intern en eventueel extern) bespreekbaar te maken. Deze kan jij hen aanreiken.

 

Door de Career Fitness Profiler toe te voegen aan uw selectie- en/of assessmentproces:

 • krijg je een écht beeld te krijgen van de motivatoren en demotivatoren van de persoon in kwestie.

 • krijg je een lange termijn perspectief op wat deze persoon die aan de deur van uw organisatie staat, drijft.

 • kan je af toetsen of de nieuwe stap binnen de organisatie in het kader van bv. promotie voor deze persoon een juiste keuze is in zijn/haar loopbaantraject.

 

Ontdek hier de Career Fitnes Profiler

 

CareerCoach® biedt instrumenten die jou toelaten een verdiepingsslag te maken in het soort informatie die je in je assessment rapporten kan opnemen.

 

Maak vandaag nog kennis met CareerCoach® en vul de Career Fitness Profiler in. Ontvang je rapport en ervaar wat de feedback met jou doet via een Skype gesprek met Sarah Tijskens

If you would like a free trial of the Career Fitness Profiler or information about our solutions and certification training, please leave your contact information here and mention your request in the message box. 

The free Career Fitness Profiler can be ordered for professional purposes only. We reserve the right to refuse or revoke this free trial or to ask you for additional information. When completing this form you consent that your information will be included in our database and that you may be contacted by CareerCoach® to discuss the results or to set up an appointment.

 • White LinkedIn Icon
 • Twitter - White Circle

CareerCoach® The Career Analytics Company

© 2017 CareerCoach®. Proudly created with Wix.com